• Home
  • Blog
  • Onderdelen van installaties: Ovens
Onderdelen van poedercoat en natlak installaties: Ovens
Geplaatst op 2 september 2021

Onderdelen van installaties: Ovens

Nadat producten voorzien zijn van een poedercoatlaag, dient het poeder te worden gesmolten en uitgehard in een zogenaamde moffeloven. Dit kan in diverse types moffelovens. Ook worden kamerovens ingezet bij het moffelproces na het poedercoatproces. In dit blogartikel vertellen we meer over de verschillende types moffelovens.


Op welke temperatuur worden de producten gemoffeld?

De temperatuur waarop producten gemoffeld worden na het poedercoaten is doorgaans ca. 180 tot 200°C. De warme lucht wordt over het product gecirculeerd waardoor de poederlaag gelijkmatig smelt en uithardt. Voor deze manier van moffelen wordt vaak gebruik gemaakt van een ventilatorgasbrander. Ook kunnen er diverse verwarmingsbronnen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen. 

Welke verschillende moffelovens zijn er? 

Emotech levert gewoonlijk vier verschillende typen moffelovens, namelijk doorloopovens, omkeerovens, A-ovens en kamerovens.


Doorloopovens

Bij doorloopovens gaat het te moffelen product aan de ene kant van de moffeloven naar binnen en verlaat hij de moffeloven weer via de andere kant. Hierdoor is een doorloopoven relatief lang. Een doorloopoven maakt vaak gebruik van een ventilatorgasbrander en is vaak indirect gestookt, dat wil zeggen dat de vlam van de gasbrander in een warmtewisselaar wordt geblazen waarbij de circulatielucht over de warmtewisselaar wordt gevoerd. Rookgassen van het verbrandingsproces worden niet vermengd in de circulatielucht, maar worden via een op de warmtewisselaar aangesloten kanaal afgevoerd via het fabrieksdak.


Omkeerovens

Wanneer een fabriekshal niet erg lang is maar wel breed kan ervoor gekozen worden om te werken met een omkeeroven. Bij de omkeeroven is de in- en uitloop van het product aan dezelfde zijde van de oven. Verder werkt deze hetzelfde als de doorloopoven.


A-Ovens

A-ovens werken op dezelfde wijze als doorloop- en omkeerovens, maar er is een groot verschil. A-ovens zijn, indien de fabriekshalhoogte het toelaat, geplaatst op een staalconstructie. Producten komen de A-oven in en verlaten de A-oven middels een stijging/daling. Doordat het warme inwendige gedeelte van de oven op hoogte staat blijft vrijwel alle warmte in de oven en is er een minimum aan warmteuittreding naar de fabriekshal. Dit is te danken aan het natuurkundig gegeven dat warme lucht stijgt en hiermee dus in de A-oven blijft. Ook is er dankzij dit principe geen sluis meer nodig, waardoor elektrische verbruikers als sluisventilatoren niet meer nodig zijn. Dit alles maakt de A-oven energietechnisch en kostentechnisch een zeer interessante optie.


Kamerovens

De kameroven is een moffeloven, geschikt voor gebruik bij handmatig bediende installaties. De kameroven is voorzien van handmatige-, elektrische- of pneumatisch bediende schuif- of draaideuren, waarna producten handmatig de kameroven in- en uit kunnen worden gereden.

De kameroven kan net als de doorloop-, omkeer- en a-oven zowel met een gasbrander als elektrisch worden uitgevoerd.


Wilt u weten welke van deze moffelovens het beste bij uw productieproces past? Neem contact met ons op en wij voorzien u graag van een vrijblijvend advies.