Natlakinstallaties

Het grote verschil met poedercoaten is dat natlak in vloeibare vorm op de producten wordt aangebracht en niet hoeft te worden uitgehard in een moffeloven. Natlak wordt in één of meerdere lagen op het product gebracht middels een spuitpistool waarna de natlak dient te worden gedroogd, waarbij de vluchtige stoffen (solvents) uit de lak verdampen.


De voorbehandeling van natlakinstallaties

Vóór het natlakken dient het product gereinigd te worden. Dit kan geschieden in een chemische voorbehandelingstunnel, middels dompelbaden of in een reinigingscabine (handmatig en/of volledig geautomatiseerd).

Natlakcabines

Nadat het product gedroogd is, kan de natlaklaag opgebracht worden. Emotech ontwerpt natlakcabines, speciaal voor het opbrengen van natlak. Hierbij wordt onder andere zorgvuldig gekeken naar een optimaal afzuigsysteem voor het afzuigen van oplosmiddelen (solvents) welke in de lak zitten.

Het drogen bij natlakinstallaties

Het droogproces kan plaatsvinden aan de omgevingslucht. Ook is het mogelijk het droogproces te versnellen in een verwarmde droogkamer. Bijkomend voordeel van de droogkamer is dat er tevens de mogelijkheid bestaat om een afzuigsysteem op te nemen in het ontwerp van de droogkamer, waardoor vluchtige stoffen tijdens het droogproces direct worden afgezogen en niet in de omgevingslucht terechtkomen.

Emotech heeft ruime ervaring met het ontwerpen en bouwen van droogkamers voor de natlakindustrie, met speciale aandacht voor ergonomie, energie en luchthuishouding.