Engineering

Mechanische engineering

Industriële poedercoat- en natlakinstallaties zijn maatwerkinstallaties en worden specifiek ontworpen voor elke klant. Het uiteindelijke ontwerp is afhankeljk van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld het beschikbare vloeroppervlak, het soort product, afmetingen van het product, productgewicht en productieproces. Deze bepalen het soort coatinginstallatie, waarna de layout van de productielijn door ons wordt voorgesteld en na goedkeuring tot in detail wordt uitgewerkt.

Emotech beschikt over een eigen engineeringsafdeling waarbij gewerkt wordt met de nieuwste CAD/CAM software. Hiermee wordt de installatie in een 3D model opgezet en krijgt de eindgebruiker al in een vroeg stadium een duidelijk beeld van hoe de installatie past in haar nieuwe of bestaande fabriekshal. Uit het definitieve 3D model wordt alle informatie gegenereerd welke essentieel is voor de opbouw van de installatie, voor zowel eventuele toeleveranciers en Emotech BV haar eigen montageteam.

Elektrische engineering & automatisering

Emotech BV beschikt over een eigen E&I (Elektrotechniek & Instrumentatie) engineeringsafdeling, die in nauwe samenwerking met onze mechanische engineeringsafdeling zoekt naar optimale besturingsoplossingen voor alle poeder- en natlakinstallaties waarbij de volgende punten centraal staan:

Prijs
 Kwaliteit
 Veiligheid
 Handvatten met betrekking tot storingsanalyse
Overzichtelijke bediening en visualisatie van de (deel)processen

Om tot een snelle acceptatie van de installatie te komen door het bedienend personeel wordt al in een vroeg stadium van het project de klant intensief betrokken bij de invulling van de centrale HMI (Human Machine Interface) en lokale bedienposten. De technische dienst en bedienend personeel van de klant worden tijdens- en direct na inbedrijfsstelling van de installatie door Emotech BV begeleid door middel van een gedegen instructie. Uiteraard is de betekenis en werking van alle touchpanel schermen terug te lezen in de compleet meegeleverde documentatie.

3D Presentatie poedercoatlijn

3D Presentatie poedercoatlijn

3D Presentatie reinigingscabine

3D Presentatie reinigingscabine

3D Presentatie droogkamer

3D Presentatie droogkamer

3D Presentatie voorbehandelingstunnel

3D Presentatie voorbehandelingstunnel