A-Ovens

Emotech BV biedt een compleet pakket als het gaat om verschillende types ovens. De zogenaamde A-Oven is hier een onderdeel van. Het product loopt na het inlopen van de A-Oven omhoog, waarna het moffelproces plaatsvindt. De A-Oven maakt gebruik van het natuurlijke verschijnsel dat warme lucht stijgt waardoor er minimale warmteuittreding is. Daarmee is de A-Oven de meest efficiënte moffeloven. De branderkamer wordt onder de A-Oven gebouwd en maakt gebruik van een ventilatorgasbrander, welke is aangesloten op een warmtewisselaar.

Terug naar het overzicht.