• Home
  • Blog
  • Energiebesparing: Hergebruik van rookgassen van de moffeloven
Afbeelding van het rookgaskanaal van de moffeloven
Geplaatst op 25 mei 2023

Energiebesparing: Hergebruik van rookgassen van de moffeloven

Energie en de daarmee gepaard gaande hoge energiekosten zijn een veel besproken onderwerp. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij regelmatig vragen krijgen over de mogelijkheden om energiebesparing te realiseren op bestaande poedercoatinstallaties, het liefst op een eenvoudige en relatief goedkope wijze.

Omdat niet elke poedercoatinstallatie gelijk is, is het antwoord op deze vraag niet altijd éénduidig echter zijn er bij verschillende processen van een coatinginstallatie wel degelijk energie-optimalisaties te realiseren waarmee direct kan worden bespaard op energiekosten. In deze blog behandelen wij het thema energiebesparing op moffelovens, een onmisbare schakel in het poedercoatproces.

De werking en afvoer van rookgassen in de moffeloven

De moffeloven is opgebouwd uit een behuizing van geïsoleerde sandwichpanelen waarbinnen door middel van een gasbrander of elektrische verwarmingselementen lucht wordt verwarmd tot een procestemperatuur van ca. 180°C bij een indirect verbranding. De gasbrander is aangesloten op een hittebestendige warmtewisselaar waar door middel van circulatieventilatoren lucht doorheen wordt gezogen, waarna de verwarmde lucht in de ovenruimte wordt geblazen. Bij het verwarmingsproces van de gasbrander komen rookgassen vrij in de warmtewisselaar welke middels een geïsoleerd rookgaskanaal worden afgevoerd naar buiten.

Directe energiebesparing op de waterdroger

De temperatuur van rookgassen kunnen oplopen tot wel meer dan 300°C. Door de rookgassen te hergebruiken kan een directe energiebesparing worden gerealiseerd. Dit kunnen we doen door de rookgassen terug te voeren naar de waterdroger, bedoeld om natte producten uit de voorbehandelingsinstallatie te drogen voordat ze kunnen worden gepoedercoat.

Het transport van de hete rookgassen van de moffeloven naar de waterdroger geschiedt middels een geïsoleerd RVS kanalensysteem. Doordat de rookgassen in de waterdroger worden ingebracht, hoeft de gasbrander van de waterdroger minder bij te verwarmen om de gewenste procestemperatuur te bereiken van ca. 120°C, waardoor direct een significante besparing behaald wordt op het gasverbruik van de waterdroger.

Factoren die de energiebesparing beïnvloeden

De te behalen energiebesparing is afhankelijk van enkele factoren, zoals bijvoorbeeld het geïnstalleerd gasvermogen van de moffeloven en de warmtehoeveelheid van de rookgassen. Tevens mag de afstand tussen de moffeloven en de waterdroger niet te groot zijn, zodat kan worden volstaan met een zo kort mogelijk geïsoleerd rookgas terugvoerkanaal.

Wilt u meer informatie wat betreft energiebesparing?