Elektrische Engineering

Emotech BV beschikt over een eigen E&I (Elektrotechniek & Instrumentatie) engineeringsafdeling, die in nauwe samenwerking met onze mechanische engineeringsafdeling zoekt naar optimale besturingsoplossingen voor alle poeder- en natlakinstallaties waarbij de volgende punten centraal staan: Prijs, Kwaliteit, Veiligheid, Handvatten met betrekking tot storingsanalyse en overzichtelijke bediening en visualisatie van de (deel)processen.

Om tot een snelle acceptatie van de installatie te komen door het bedienend personeel wordt al in een vroeg stadium van het project de klant intensief betrokken bij de invulling van de centrale HMI (Human Machine Interface) en lokale bedienposten. De technische dienst en bedienend personeel van de klant worden tijdens- en direct na inbedrijfstelling van de installatie door Emotech BV begeleid door middel van een gedegen instructie. Uiteraard is de betekenis en werking van alle touchpanel schermen terug te lezen in de compleet meegeleverde documentatie.